Ajuts i subvencions economia circular

Per a més informació podeu contactar amb la Cambra:

tortosa@cambratortosa.com

+34 977 441 537

Actuacions subvencionables:


A. Projectes d'implementació en el mercat de nous productes o serveis de les categories següents:
ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals.
nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos
reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
remanufactura
simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia
noves aplicacions de materials reciclats.


B. Projectes d'obtenció i testatge de prototips o projectes demostratius de nous productes o serveis:
ecodisseny de productes o serveis que promoguin més eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia amb una millora de les prestacions ambientals.
nous models de negoci que afavoreixin l'eficiència dels recursos.
reutilització, preparació per a la reutilització, manteniment i reparació de productes i d'altres vies per allargar la vida útil dels productes i dels seus components. Aprofitament alimentari.
serveis de retorn de productes usats impulsats pel distribuïdor o fabricant d'aquests productes, amb la finalitat de reutilitzar-los, remanufacturar-los o reciclar-los.
remanufactura
simbiosi industrial que promogui l'eficiència dels recursos materials diferents de l'aigua i l'energia
noves aplicacions de materials reciclats.


C. Estudis sectorials amb accions de comunicació per a associacions empresarials o sindicats.

Persones beneficiàries:
Projectes A o B: empreses privades i agrupacions d'empreses privades.
Projectes  de classe C: una organització empresarial que tingui com a finalitat representar els interessos d'un sector empresarial, sempre que sigui de naturalesa privada i amb personalitat jurídica pròpia o un sindicat.
Quantia:
un màxim del 75% de les despeses objecte de l'ajut per a pimes, o del 50% si el beneficiari no és una pime, amb un màxim de 50.000 € per projecte en el cas de les classes A o B, i de 25.000 € per projecte per a la classe C
Termini presentació sol·licituds: a partir el 23 de desembre 2020 fins el 19 de febrer de 2021.

Per a més informació cliqueu a sobre: Subvencions per a projectes de foment de l'economia circular.

Documents adjunts: