dimecres, 17 maig, 2017

Primer Ple de la Cambra de Comerç presidit per l'Alcalde de l'Ajuntament d'Amposta

El 15 de maig de 2017 a la ciutat d’Amposta va tenir lloc, per invitació de l’alcalde Il·lm. Sr. Adam Tomàs, un ple extraordinari de la Cambra de Comerç on van participar també membres dels plens d’anteriors legislatures.