dimarts, 15 maig, 2018

Les empreses ebrenques van incrementar la producció durant la segona meitat de 2017

La producció de les empreses de les Terres de l’Ebre va créixer de forma generalitzada al llarg del segon semestre de 2017 a excepció del sector turístic. Així ho constata l’informe semestral de l’Índex de Clima Empresarial del territori que elabora la Càtedra d’Economia Local i Regional de la URV, un estudi qualitatiu a partir de les respostes obtingudes d’una mostra representativa de 130 empreses. Mentre que els sectors agroindustrial i la construcció –sector que sortia d’un punt de partida molt baix, després de tocar fons amb la crisi- experimenten els increments de producció més destacats, els empresaris turístics valoren que la seva activitat ha descendit lleugerament. Una circumstància que els autors de l’informe atribueixen a l’estacionalitat però també a la incertesa davant del comportament del turisme espanyol en l’actual situació política a Catalunya.

Un altre dels apartats clau de l’Índex del Clima Empresarial, l’ocupació, mesurada també sempre en termes qualitatius i des de la perspectiva dels mateixos empresaris, també va experimentar una millora durant el segon semestre de 2017. Gairebé un 61% dels enquestats va apuntar que es va mantenir, prop d’un 33% diu que va incrementar-se i només un 6,5% percebia una disminució. En termes de projecció futura, es mantenen gairebé els mateixos percentatges: un 61% creu que l’ocupació es mantindrà, un 35% que pujarà i poc més d’un 4% que es reduirà.