dissabte, 7 novembre, 2020

La Proposició de Llei sobre representativitat de les cambres s’ajusta a la Constitució i és plenament legal

La Ley Básica de Cámaras (estatal) de 1993 diu que les Cambres representen, promouen i defensen els interessos generals del comerç, la indústria i la navegació.