dilluns, 10 juliol, 2017

En la celebració del 3r Consell Consultiu, es presenta la col∙laboració entre el DARP i el COPATE per al foment de l’activitat agroforestal a la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre

El divendres 7 de juliol es va celebrar el 3r Consell Consultiu de la Reserva Biosfera de Terres de l’Ebre, a la Cambra de Comerç de Tortosa, presidit per la Hble. Consellera d’Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, Meritxell Serret, amb l’objectiu de donar compte del Pla de Gestió de la Reserva Biosfera per tal de ser aprovat definitivament i de presentar l’estratègia agroforestal de la Reserva. L’acte va ser obert pel president de la Cambra, José María Chavarría, qui va donar la benvinguda a les autoritats assistents i als membres dels grups de treball de la Reserva Biosfera.