Ple

Grup 1: Ind. Extractives no metàl•liques, petroli, energia i aigua:

CEMEX ESPAÑA S A

Grup 2: Extracció i producció metalls, prod. metàl.lics, maquinària i equips:

MECANICAS DELTA S A

Grup 3: Ind. Tèxtils, confecció, cuir i calçat; Ind. paper, arts gràfiques, i
suports gravats, material de transport:

IMPREMTA MONLLAO SL

Grup 4: Ind. químiques, cautxú i plàstic:

AMITECH  SPAIN S L


Grup 5: Fusta, suro i altres manufactures:

MOBLEC S L
MADERSENIA S L


Grup 6:  Ind. alimentació, begudes i tabac:

RIPOLLES EIXIMENO CARLOS JOSE

Grup 7 Grup 7:
* Categoria 7.1:

CONSTRUCTURA ALFACS S L
HIDROCANAL SL
CONSTRUCCIONES ESTORACH-TOSET S A

* Categoria 7.2:

EBREQUALITAT S A
MISTRAL BONSAI  SL

Grup 8:  Comerç i reparacions: 6 vocals

* Categoria 8.1.-: 3 Vocals

PAGO TORRENT JOAQUIN
AQUICOSTA S L
INDUSTRIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA ESPAÑOLA ALIMENTOS S L

* Categoria 8.2.-: 3Vocals

MORA BOTIGUES DE MODA S A
COMERCIAL MICANNA S L
CADENA LLUM SCP

Grup 9:  Hoteleria:

MARISCOS VARADERO S L
HOTEL VILLA RETIRO S L

Grup 10 Transport, emmagatzematge i comunicacions:

BALFEGO & BALFEGO S L

Grup 11  Mediació financera:

BANC DE SABADELL S A

Grup 12: Activitats immobiliàries, lloguers i serveis empresarials:

Elorz Immobles S L
VIMA ALFACS S L

Grup 13:   Altres serveis destinats a la venda:

SERVIDEL SLU
RESIDENCIA TERCERA EDAD ONADA

Relació de candidats elegits membres del Ple de la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i Navegació de Tortosa, a proposta de les Organitzacions empresarials:


Nom i cognoms                                                                  Organització

Sr. Emilio Castellà LLorca                                                AECE
Sr. Santiago Roselló Chavarria                                       PIMEC
Sr. José María Chavarria Homedes                               AECE