Comitè Executiu

El Comitè Executiu és l’òrgan permanent de gestió, administració i proposta de la Cambra, es
compon de DOTZE membres, i està format pel President, el Vicepresident 1er., el Vicepresident 2on., el Vicepresident 3er., el Tresorer, i SET Vocals:

 

President:                                José M. Chavarria Homedes

Vicepresident 1er                    Francisco Faiges Borràs

Vicepresident 2on                   José Miguel Fàbregas Albacar

Vicepresident 3er                    Victor Brunet Subirats

Tresorer                                    Miguel A. Domènech Forcadell

Vocals                                    

                                                 Manuel Juan Balfegó Laboria

                                                 Pascual Franch Tomàs

                                                 Agustín Fernandez Fibla

                                                 Jordi Ferrer Altadill

                                                 Manuel Ibàñez Pareja

                                                 José Ramon Reverte Ejarque

                                                 Carlos José Ripollés Eiximeno