ELECCIONS 2019

Informació institucional

Secretaria general

Pau Gisbert Monblanc

secretarigeneral@cambratortosa.com

 

 

Calendari Electoral (*):

 

- Del 12/2/2019 al 25/2/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures per sufragi dels electors i per les organitzacions empresarials.

Posteriorment i en el supòsit que hi hagi més d’un candidat per cada lloc a cobrir es celebraran votacions amb el següent calendari:

- De les 9.00 h. del 02/05/2019 al 07/05/2019 a les 9.00 h.: Votacions electròniques.

- De les 10.00 h. a les 18.00 h. del 08/05/2019: Votacions presencials (amb mitjans electrònics) a la seu de la Cambra, en carrer Cervantes , 7 de Tortosa.

- Del 09/05/2019 al 16/05/2019 (ambdós inclosos): Presentació de candidatures d’empreses de major aportació.

 

(*) en cas d’error prevaldrà el que resulti de la normativa