Accions de Promoció

Més informació:

Francesc Minguell

fminguell@cambratortosa.com

+34 977 441 537

A continuació es llisten les missions o projectes empresarials realitzats o pendents de propera realització:

Destinació Data Sector Cambra origen Descarregar
MARROC 28/11/2017

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris:
Empreses de tecnologia i telecomunicacions,...

Tortosa Convocatòria