Accions de Promoció

Més informació:

Francesc Minguell

fminguell@cambratortosa.com

+34 977 441 537

A continuació es llisten les missions o projectes empresarials realitzats o pendents de propera realització:

Destinació Data Sector Cambra origen Descarregar
XINA 12/03/2018

Oportunitats de mercat / sectors prioritaris:
Productes de gran consum: Alimentació,...

TORTOSA convocatoria_xina_2018.pdf
Missió empresarial a XINA 09/09/2018

Productes de gran consum: Alimentació gourment, begudes i productes per supermercats

Tortosa convocatoria_xina_2018.pdf